HAPTOTHERAPIE

​De weg van de haptotherapie is door aan den lijve voelen en te ontdekken wat goed voor je is. Via contact van de affectieve aanraking en eenvoudige oefen situaties ervaar je wat wel en niet bij je past. Zo leer je vertrouwd te raken met jezelf, blokkades op te heffen, te voelen welke keuzes je wilt maken en daar verantwoordelijk voor te nemen. Dit bevordert je gevoel van welzijn. Je voelt weerbaarheid en vitaliteit.
In onze maatschappij raken we door tijdsdruk, prestatie en rationalisering verwijdert van ons gevoel. Omdat je veel moet, veel denkt en snel leeft, raakt je gevoelsleven ondergesneeuwd.
Gebeurtenissen die aangrijpend zijn, heb je mogelijk nog niet verwerkt. Dit alles kan tot gevolg hebben dat je uit balans raakt. Psychische en -of lichamelijke klachten kunnen daar een gevolg van zijn.

HERKEN JE JE HIERIN?

 • Praten helpt niet.
 • Mijn hoofd is vol en mijn lijf voelt leeg.
 • Ik heb lichamelijke klachten, de huisarts zegt dat het met spanningen heeft te maken.
 • Ik heb het gevoel dat mijn lijf me in de steek laat.
 • Ik ben altijd opgejaagd en onrustig.
 • Ik weet niet wat ik voel, ik weet niet wat ik wil.

De therapie begint met een intake. We brengen in kaart wat je probleem en vraag is. Ik vertel je over haptotherapie en laat je alvast wat ervaren hoe we te werk gaan. Je kunt dan beslissen of je een vervolg afspraak wilt maken.
Bij een vervolg maken we een behandelplan. In ervaringsoefeningen, aanraken en gesprekken leggen we relatie met wat er in je dagelijks leven speelt. Je gaat ontdekken wat je patronen zijn. Vervolgens ga je ervaren welke andere mogelijkheden je hebt om met jezelf en je omgeving om te gaan. De frequentie hangt mede af van je behoefte en mogelijkheden. Ik kan daar ook advies in geven. De afronding doen we in principe in overleg.

Haptotherapie biedt ondersteuning bij

 • Moeilijkheden met herkennen en uitdrukken van gevoelens.
 • Moeite met aangeven van grenzen.
 • Negatief zelfbeeld (minderwaardigheidsgevoel)
 • Problematiek rondom intimiteit en nabijheid.
 • Relationele problemen.
 • Problemen die verband houden met de overgang van de ene naar de volgende levensfase: van kindertijd naar puberteit, van puberteit naar volwassenheid, van volwassenheid naar middelbare leeftijd, of van middelbare leeftijd naar ouderdom.
 • Problemen met acceptatie of verwerking van verlies, trauma, ziekte of handicap.
 • Gestagneerde ontwikkeling. Hoe moet ik verder
 • Stress, overspannenheid, verlies van vertrouwen in het eigen functioneren ten gevolge van pijn, langdurige lichamelijke of psychische overbelasting, burn-out.
 • SOLK lichamelijk onbegrepen klachten.